Rewards Shaping the future of travel
Châu Á Thái Bình là khu vực rất năng động trong việc triển khai và áp dụng NDC.

Hãy cùng xem qua các dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai NDC của Amadeus.
Cập nhật: 23-Jul-2021 10:27