Rewards Shaping the future of travel
"Viet Nam Airlines hợp tác với Amadeus để hiện đại hóa công nghệ trên hành trình chuyển đổi số”

Thỏa thuận mới sẽ hỗ trợ Vietnam Airlines trở thành nhà bán lẻ công nghệ hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương.
Cập nhật: 01-Jan-1900 00:00